Run for Malin

Run for Malin

We remember Malin Englund, a dear member and inspirer who meant a lot to so many. Suicide Zero has a fundraiser in Malin's name "run for Malin" - please support it.

Vi minns Malin Englund, en kära medlem och inspiratör som betytt mycket för så många. Suicide Zero har en insamling i Malins namn "spring för Malin" - stöd gärna den https://egeninsamling.suicidezero.se/fundraisers/spring-for-malin

Back to blog